Mensen met tatoeages hebben hogere verslavende neigingen

Tattoo art is zeker een ongelooflijke manier om jezelf uit te drukken. Er zijn echter momenten waarop het een verslaving kan worden en daadwerkelijk kan leiden tot meerdere risicovolle gedragingen.

Laten we eens kijken waarom mensen met tatoeages hogere verslavende neigingen kunnen hebben en wat dit soort gedrag activeert.

Wat ligt er onder een verslavingsgedrag?

Over het algemeen kan verslavend gedrag worden gevisualiseerd als een patroon van repetitieve acties die schade toebrengen aan de mentale en fysieke gezondheid van een individu.

Vanuit neuropsychologisch oogpunt is verslaving gebaseerd op het vraag- en beloningssysteem, dat de afgifte van de zogenaamde ‘feel-good’ chemicaliën, zoals dopamine, mogelijk maakt die je een staat van vervulling geven. Zodra de hersenen deze stoffen eenmaal in handen krijgen, zullen ze over een kortere tijdspanne een nog grotere hoeveelheid vragen om verlichting te krijgen.

Dit vertaalt zich in een toegenomen vraag naar ‘het product van je verslaving’ met steeds minder controle over het begin en de gevolgen ervan. De naweeën van verslaving verschijnen vrij snel in het algehele functioneren van het lichaam en, afhankelijk van het type, worden verschillende delen van de hersenen zo veel veranderd dat de hele chemische balans permanent kan worden beschadigd.

Trauma’s koppeling aan risicovol gedrag

Mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, zijn meer vatbaar voor risicovol gedrag en ontwikkelen dus een soort verslaving. Vanuit een psychologisch perspectief kan dit dwangmatige gedrag zelfs worden gezien als een copingmechanisme dat een individu ‘beschermt’ tegen het confronteren van ongemakkelijke emoties die het gevolg zijn van een traumatische gebeurtenis uit het verleden of een heden.

Een belangrijk onderdeel dat de primaire oorzaak van emotioneel ontslag kan zijn, is het gebrek aan steun van de mensen die het dichtst bij dat specifieke individu staan. Als mensen zijn we ontworpen om troost te ontvangen bij het omgaan met verontrustende situaties, zodat onze gevoelens worden gezien en gehoord door mensen om ons heen. Het ontbreken ervan impliceert het ombuigen van deze behoefte naar risicovol gedrag in de hoop dezelfde mate van comfort van hen te ontvangen.

Tatoeages en verslaving

Tatoeages Verslaving

Verslaving kan ook op sociale basis voorkomen. Veel tieners en jongeren proberen geaccepteerd te worden in een groep en krijgen uiteindelijk de aandacht en goedkeuring van de leden. Om dit te doen, vangen de meesten echter risicovol gedrag op om hun status binnen die specifieke groep te behouden.

Op deze leeftijd valt een tatoeage duidelijk op, wat het verlangen naar aandacht verhoogt. Het hebben van een tatoeage kan ervoor zorgen dat je er ‘cooler’ uitziet dan anderen in de ogen van je vrienden, en dus ontvang je de goedkeuring die je zoekt.

Degenen die jong beginnen met dergelijk gedrag dat stilstaat bij de meningen van anderen, zullen waarschijnlijk in de loop van de tijd meerdere verslavingen ontwikkelen, die hun leven permanent kunnen veranderen.

De rush in dopamine door tatoeages

Naast het voor de hand liggende verlangen naar aandacht (dat een tatoeage zeker vervult door zijn ingewikkelde en unieke ontwerp), kunnen sommige mensen verlichting en begrip vinden in hun tatoeage.

Daarom kan het worden gezien als een manier om hun voortdurende pijn aan de wereld te uiten en bloot te leggen, terwijl ze troost krijgen dat de gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt niet langer in stilte worden gesloten. En dat is ook een soort beloning!

Een verslaving komt nooit alleen

Ken je het gezegde ‘één probleem komt nooit alleen? Welnu, verslaving werkt volgens hetzelfde principe, omdat mensen zich meestal bezighouden met meer dan één risicovol gedrag.

Het ergste is echter dat ze zich misschien niet eens realiseren wanneer ze verslaafd zijn geraakt totdat hun fysieke gezondheid al is aangetast. Hier zijn een paar voorbeelden.

Gokken als een onophoudelijke manier om geld te winnen

Theoretisch gezien moet gokken alleen worden gezien als een vrijetijdsbesteding. Helaas maakt de gretige haast om enorme hoeveelheden geld te winnen de hersenen verslaafd aan het ontvangen van een hogere beloning bij elke spelsessie.

Dit pad leidt tot extreme geldverliezen, wat uiteindelijk kan resulteren in schulden, een slechte geestelijke gezondheid en de verschijning van ander dwangmatig gedrag zoals drugs- en alcoholgebruik. Bovendien blijven sommigen gokken om hun verloren bedragen terug te halen, wat zich meestal vertaalt in nog meer verliezen.

Na de impact van dwangmatig gokken op spelers te hebben gezien, hebben veel regelgevende instanties het online casino opgelegd om verantwoorde hulpmiddelen te bieden die de speler op het goede spoor houden. Deze omvatten stortings- en tijdslimieten, zelfuitsluiting, accountsluiting en nog veel meer!

Alcohol als copingmechanisme

Alcohol kan ook een factor zijn die verlichting kan brengen in de omgang met humorh inspannende gebeurtenissen.

En alcoholverslaving heeft niet alleen effecten op de geestelijke gezondheid, maar zal ook ernstige schade aan de lever veroorzaken, wat tot de dood kan leiden. Gelukkig zijn er meerdere instellingen die gespecialiseerde hulp bieden aan getrainde professionals die degenen in nood kunnen helpen.

Het verhaal omkeren: een tatoeage als herinnering aan geestelijke gezondheid

Zoals we eerder hebben gezegd, kan zelfs tatoeagekunst verslavend worden en ook ander risicovol gedrag mogelijk maken. Maar een tatoeage kan ook dienen als een herinnering om je geestelijke gezondheid op een veilig niveau te houden!

Jaarlijks hebben steeds meer mensen wereldwijd te maken met een vorm van mentale nood. Bijvoorbeeld, zoals vermeld in een studie uitgevoerd door de Canadian Mental Health Organization, gaat 1 op de 5 Canadezen elk jaar door een probleem met de geestelijke gezondheid. Het probleem is dat deze problemen gepaard gaan met een bepaald stigma dat mensen belemmert om professionele hulp te zoeken, wat hun toestand alleen maar zal verergeren.

En dus verscheen de puntkommatattoo als een manier om dit geloof te bestrijden. Het staat als een symbool van overleven voor degenen die erin geslaagd zijn om hun obstakels tot nu toe te overwinnen en als een herinnering om zich uit te spreken en hun verhaal te vertellen om anderen te helpen!